Aktualności

NOWA LOKALIZACJA

UWAGA!  ZMIANA LOKALIZACJI Od dnia 2.11.2020r. zapraszamy do nowej lokalizacji Spółdzielni Komorniki k/Poznania ul. Krzysztofa Kolumba 17

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW METALOWIEC

Spółdzielnia Inwalidów Metalowiec otrzymała dofinansowanie Projektu w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0697/20-00 Umowa o dofinansowanie projektu: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „METALOWIEC” Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 244 271,37 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście…
Dowiedz się więcej

USŁUGA MALOWANIA PROSZKOWEGO

Nawiążemy współpracę w zakresie malowania proszkowego elementów stalowych i aluminiowych. Posiadamy duże doświadczenie oraz nowoczesną linię lakierniczą. Kontakt: Sławomir Wolniewicz 507023605