Wentylatory osiowe jednofazowe z żaluzją

Zastosowanie:

Wentylatory WOO… UŻW znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych, sanitarnych, barach, stołówkach, sklepach, garażach itp. Wentylatory przeznaczone są do montażu okiennego lub ściennego, montowane zewnętrznie. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu, małym zużyciem energii i niewielkim ciężarem. Przystosowane są do pracy ciągłej w temp. max +40°C (tab. Dane techniczne) i mogą pracować przy poziomym położeniu zastawek żaluzji (zgodnie z rysunkiem).

Budowa:

Wentylator składa się z:

  • silnika indukcyjnego jednofazowego przystosowanego
    do pracy ciągłej S1,
  • wirnika tłoczonego z blachy aluminiowej lub składanego z tworzywa (WOO 30/30 UŻW, WOO 35/30 UŻW),
  • tłoczonej obudowy stalowej, siatki mocującej silnik, zespolonej z obudową żaluzji zewnętrznej,
  • zastawki żaluzji otwierają się samoczynnie w czasie pracy wentylatora,
  • całość jest malowana proszkowo.

Wymiary:

Typ ØD A B L C
WOO 17/30 UZW 180 258 265 142 203
WOO 20/30 UZW 210 306 313 155 251
WOO 23/17 UZW 236 354 361 163 299
WOO 30/30 UZW 306 402 409 206 347
WOO 35/30 UZW 362 450 457 214 395

Nie przeznaczone do pracy w atmosferze gazów, par wybuchowych i żrących oraz dużego zapylenia.